Εναλλακτικές Δραστηριότητες
Ζωική παραγωγή
Κτηνοτροφικά φυτά
Δενδρώδη
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Όσπρια

Εντοπισμένες Καινοτόμες Δράσεις
Ζωϊκή παραγωγή
Δενδροκομία
Βιολογική γεωργία
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Άλλες δραστηριότητες
    
Χρήσιμα
Ανακοινώσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Γνώση
Διαχείριση Γνώσης

Forum

Σύνδεσμοι

Δημοσκοπήσεις

Συμβολαιακή καλλιέργεια ροδιάς (Νομός Ξάνθης)

 

ü  Κίνητρα για την έναρξη της καλλιέργειας: η παρότρυνση από την εταιρεία σύναψης συμβολαίου και η ανακάλυψη εναλλακτικών διόδων διάθεσης της παραγωγής πέρα από την νωπή κατανάλωση.
ü  Εγκατάσταση δενδρυλλίων το 2006 και έναρξη παραγωγής τουλάχιστον μετά από 3 χρόνια.
ü  Πλεονέκτημα καλλιέργειας: δεν προσβάλλεται εύκολα από ασθένειες άρα το κόστος φυτοπροστασίας είναι χαμηλό.
ü  Πιθανά προβλήματα: οι παραφυάδες και το σχίσιμο των καρπών.

περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες:

Τελικό παραδοτέο 1ου έτους, 2007,

Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα,

 Μέτρο 9, ΚΑΝ(ΕΚ) 2182/02 Ι.ΓΕ.Κ.Ε.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.