Εναλλακτικές Δραστηριότητες
Ζωική παραγωγή
Κτηνοτροφικά φυτά
Δενδρώδη
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Όσπρια

Εντοπισμένες Καινοτόμες Δράσεις
Ζωϊκή παραγωγή
Δενδροκομία
Βιολογική γεωργία
Βιομηχανικά φυτά
Αρωματικά φυτά
Άλλες δραστηριότητες
    
Χρήσιμα
Ανακοινώσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Γνώση
Διαχείριση Γνώσης

Forum

Σύνδεσμοι

Δημοσκοπήσεις

Απόσταξη και εμπορία ριγανέλαιου στην Κριστώνη (Νομός Κιλκίς)

ü  Η εταιρεία πραγματοποιεί συμβόλαια με παραγωγούς για την καλλιέργεια της ρίγανης και τους προμηθεύει τα υβρίδια.
ü  Χρήση ριγανέλαιου: για κτηνιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς.
ü  Μέση απόδοση: 140 κιλά/στρέμμα.
ü  Τιμή: 1,35€/κιλό (φύλλο και άνθος).
ü  Προώθηση προϊόντος: σε εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών στο εξωτερικό.
ü  Βασικός στόχος της εταιρείας: η ανάπτυξη νέων προϊόντων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των ανθρώπων.

περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες:

Τελικό παραδοτέο 1ου έτους, 2007,

Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα,

 Μέτρο 9, ΚΑΝ(ΕΚ) 2182/02 Ι.ΓΕ.Κ.Ε.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.